Výroba zavíracího nože s pojistkou liner lock
Making a clasp-knife with a liner lock

Jelikož výroba zavíracího nože je poněkud složitější než výroba pevného nože (co se týká konstrukce), proto jsem si nejprve zpracoval podklady - výrobní výkresy.

As making a clasp-knife is rather more complicated than making a fixed knife (concerning the construction), first I made processing drawings.

Pro výrobu zavíracího nože jsem zvolil následující materiály: čepel - nerezová ocel N690, příložky nože - nerezová pružinová ocel 1.4034 (označovaná také jako 17 029 nebo AK5) a na střenky švestku.

Hlavní součástky nože jsem podle výkresu překreslil a vyřízl z plechu.

To make a clasp-knife I chose these materials: the blade – stainless steel N690, the knife plates – stainless spring steel 1.4034 (labelled also as 17 029 or AK5) and the handle – plum wood.

I drew the main parts of the knife on a sheet metal and cut them out.

Do příložek jsem vyvrtal potřebné díry pro montážní šrouby a pro vložení kuličky v pojistce,
která slouží ke snížení tření čepele o pojistku při jejím zavírání.
Dále jsem si vyrobil čep a dorazový kolík, připravil jsem šroubky a podložky.

I drilled the holes needed for mounting screws into the plates and also the hole for a ball in the safety lock,
which is used to reduce the friction of the blade and the lock at the closing.
Next, I made the pin and stop pin, I prepared the screws and washers.

Do čepele jsem vyvrtal otvor pro čep a pro kolík, který bude sloužit pro otevírání čepele.
Na čepeli jsem provedl základní výbrus.

I drilled into the blade a hole for a pin and a stop pin that will be used for opening the blade.
 I made a basic grinding on the blade.

Střenky jsem vyříznul ze švestkového dřeva.
Tmavá část je tvořena tzv. jádrovým dřevem a světlá dřevem bělovým.

I cut the handle out of the plumwood.
The dark part is made of so-called heartwood and the light part is made of sapwood.

A takhle vypadá nůž poskládaný.

The assembled knife looks like this.

Teď rozebrat a zakalit čepel a příložky.

Now it is time to dismantle it and harden the blade and the plates.

Čepel a příložky jsou zakalené.
Nůž musím znovu poskládat...

The blade and the plates have been hardened.
I must assemble the knife again...

... a znovu rozebrat, vybrousit plošku na čepeli, na kterou bude doléhat pojistka.

...and dismantle again, grind the blade spot which will fit closely with the safety lock.

Nůž je prakticky hotov. Nyní bude následovat, leštění, nabroušení čepele, finální dobroušení střenek ...

...vše je hotovo :-)

The knife is almost finished. Polishing, the blade grinding and final handle grinding is following...
... everything is finished :-)

 

Svarog.cz - potřeby pro nožíře
_______________________

_______________________


_______________________