Výroba nože z Damaškové oceli

Damascus steel knife making

Pro přípravu paketu na svářkový damašek jsem použil nástrojovou uhlíkovou ocel 19 312 a pružinovou ocel 13 180.
Výchozí počet vrstev - 8

I used tool carbon steel 19 312 and spring steel 13 180 to prepare a billet for welded Damascus steel.
The initial number of layers - 8

Paket je připraven na kovářské svařování.

Připravený paket jsem nahřál ve výhni na požadovanou teplotu a pak jsem do něj bušil ze všech sil :-)

The billet is ready for forge welding.
I heated the prepared billet in the forge to the required temperature and then I hammered it with all my strength :-)

Výsledný hranolek jsem ve dvou místech nasekl, přeložil, nahřál na patřičnou teplotu a opět jsem bušil kladivem.
Počet vrstev po této operaci 24.
Uvedený postup jsem opakoval, dokud jsem se nedostal na 216 vrstev.
Z hranolku jsem vykoval přibližný tvar budoucí čepele...

I cut the resulting prism in two places, folded it, heated to the required temperature and I hammered it again.
The number of layers after this operation was 24.
I repeated the procedure until I had 216 layers.
I forged the billet into a rough shape of the future blade...

...který jsem následně přebrousil.

... which I ground then.

Podle náčrtku budoucího nože jsem vyříznul z výkovku čepel.

I cut the blade out of the forging according to the sketch of the future knife.

Trn nože jsem prodloužil navařením kousku "obyčejné" konstrukční oceli...

I lengthened the spike of the knife by welding on a piece of “common” structural steel...

...pak jsem přistoupil k hrubému broušení ostří.

... then I started coarse grinding of the blade.

V této fázi je nůž připraven ke kalení.
Čepel jsem nahřál na kalící teplotu (800°C) a zakalil do kalícího oleje.
V průběhu nahřívání jsem vyrazil do čepele svou značku.

At this stage, the knife is ready for hardening.
I heated the blade to the hardening temperature (800°C) and hardened in hardening oil.
I imprinted my sign into the blade during the heating.

Po každém kalení musí následovat popouštění k odstranění vnitřního pnutí materiálu,
takže jsem čepel dvakrát zahřál na teplotu 200°C, výdrž na této teplotě - 30 min.

Pak přišlo na řadu opětovné přebroušení čepele...

The tempering to eliminate the internal stress must follow each hardening so I heated the blade
twice to the temperature of 200°C, endurance at this temperature – 30 minutes.
Then grinding of the blade again...

...a její vyleštění.

... and then polishing.

Aby čepel dostala konečný vzhled, typický pro damaškovou ocel, bude následovat leptání v chloridu železitém...
Z kousku uhlíkové oceli jsem vyrobil budoucí záštitu.

To make the blade look typical for Damascus steel, etching in ferric chloride will follow.
I made a future shield of a piece of carbon steel.

Trn čepele jsem obrousil a na jeho konci jsem vyřezal závit,
který bude sloužit spolu s maticí ke stažení celé rukojeti dohromady.

I ground the blade thorn and made a thread at the end,
which will be used with the nut to fasten the handle.

Vybral jsem špalík na výrobu rukojeti, v tomto případě se jedná o palisandr cocobolo,
na který jsem si vyznačil tvar rukojeti...

I chose a block for the handle (in this case it is palisander wood cocobolo), which I drew the handle shape on...

... a následně jsem jej rozříznul. Jako dekorace bude mezi špalíky vložena podložka z buvolího rohu.

... and I cut it up. An underlay made of a buffalo horn will be put between the blocks.

Budoucí rukojeť jsem ještě trochu obřezal a slepil všechny tři kusy dohromady.
Po zaschnutí jsem vyvrtal otvor pro vložení trnu.

I trimmed the future handle a little and put the three pieces together.
When it got dry I drilled a hole for the thorn.

Následovalo broušení na hrubo...

A coarse grinding ensued...

...rozhodl jsem se, že trochu změním tvar.
Další broušení...

...I decided to change the shape a little.
Another grinding....

Složil jsem nůž a ještě nepatrně dobrousil rukojeť...

I assembled the knife and ground the handle slightly...

...a trochu přeleštil...

... and burnished it...

Hotová čepel po leptání v chloridu železitém (po kliknutí na obrázek se otevře nové okno)

The finished blade after etching in ferric chloride (after clicking on the figure a new window will open)

Teď již zbývá pouze složit nůž, zalepit trn do rukojeti epoxidem a bude hotovo :-)

A nůž je hotov.

Now I will only assembly the knife, stick the thorn in the handle with epoxy and it will be done :-)

And the knife is finished.

 

Svarog.cz - potřeby pro nožíře
_______________________

_______________________


_______________________